Berita / Pengumuman Berita / Pengumuman

Back

Aplikasi Mudah Alih HIDS (Mobile Apps)

Aplikasi Mudah Alih HIDS (Mobile Apps) dibangunkan selaras dengan keperluan semasa dan perkembangan pesat dunia teknologi ICT. Diadaptasi dari Portal Hari Ini Dalam Sejarah, aplikasi mudah alih ini mampu memberi kemudahan maksima terhadap kepelbagaian kelompok pengguna yang membuat carian ke atas maklumat dan peristiwa sejarah tanah air. 

Arkib Negara Malaysia merupakan institusi yang menyimpan khazanah warisan sejarah negara telah memfokuskan visi dan misinya untuk menjadi pusat rujukan dan penyelidikan negara yang unggul dengan membekalkan maklumat sejarah tanahair yang tepat dan sahih. Pembangunan Aplikasi Mudah Alih HIDS ini akan memaparkan maklumat serta peristiwa penting yang berlaku pada setiap hari di tanahair kita. Aplikasi Mudah Alih HIDS merupakan satu inisiatif laluan masuk yang mudah dan cepat untuk mengakses kepelbagaian maklumat sejarah yang lebih terperinci dengan melayari Portal Hari Ini Dalam Sejarah (HIDS) secara atas talian di hids.arkib.gov.my

Klik Disini untuk memuat turun Aplikasi