Dasar Keselamatan Dasar Keselamatan

  1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  2. Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Arkib Negara Malaysia dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
  3. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web Arkib Negara Malaysia mestilah mendapat kelulusan Ketua Bahagian/ Jabatan/Agensi.
  4. Laman Web Jabatan/Agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web Arkib Negara Malaysia atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan/Agensi.
  5. Sebarang perbuatan menceroboh dan percubaan untuk menggodam laman web Arkib Negara Malaysia adalah dilarang.